شبکه خبری تدبیر و امید

پیام تبریک جالب دکتر کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور با زبان اشاره به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان  
پیام تبریک جالب دکتر کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور با زبان اشاره به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان

نشریات روز

پربیننده ترین اخبار

وضعیت آب و هوا