شبکه خبری تدبیر و امید

روحانی: با بازگشایی های کسب و کار مردم فکر نکنند کرونا تمام شده است

روحانی: با بازگشایی های کسب و کار مردم فکر نکنند کرونا تمام شده است.
مشخص نیست کرونا چه زمانی به پایان می رسد.

نشریات روز

پربیننده ترین اخبار

وضعیت آب و هوا