شبکه خبری تدبیر و امید

میان وعده جایگزین وعده نهار می باشد و از ساعت ده صبح تا پنج بعدازظهر می توان از میان وعده ها استفاده کرد

دوشنبه 15 مهر
میان وعده جایگزین وعده نهار می باشد و از ساعت ده صبح تا پنج بعدازظهر می توان از میان وعده ها استفاده کرد
میان وعده جایگزین وعده نهار می باشد و از ساعت ده صبح تا پنج بعدازظهر می توان از میان وعده ها استفاده کرد


و یکی از بهترین میان وعده ها خرما می باشد، چراکه مقوی و دارای مزاجی گرم است

نشریات روز

پربیننده ترین اخبار

وضعیت آب و هوا