شبکه خبری تدبیر و امید

ريتالين مصرف نکنید

جمعه 22 شهریور
ريتالين مصرف نکنید
مصرف ريتالين باعث تسریع کاهش سلول های خاکستری مغز می شود و در میانسالی موجب کاهش حافظه و زوال عقل می شود.

نشریات روز

پربیننده ترین اخبار

وضعیت آب و هوا