شبکه خبری تدبیر و امید

وقتی خوابیدن با دهان باز خطرناک می شود !

چهارشنبه 20 شهریور
تولید بزاق در شب کاهش می یابد و افرادی که با دهان باز می خوابند بیشتر در معرض پوسیدگی دندان قرار دارند
تولید بزاق در شب کاهش می یابد و افرادی که با دهان باز می خوابند بیشتر در معرض پوسیدگی دندان قرار دارند

+ وضعیت پوسیدگی دندان در افرادی که با دهان باز می خوابند، اغلب در دندان های عقبی بدتر است 

نشریات روز

پربیننده ترین اخبار

وضعیت آب و هوا