شبکه خبری تدبیر و امید

سی ذهنیت غیرواقعی در دیپلماسی

پنج شنبه 06 شهریور
سی ذهنیت غیرواقعی در دیپلماسی

یادداشتی از محمود سریع‌القلم را به نقل از کانال تلگرامی این استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌خوانید:

سی ذهنیت غیرواقعی در دیپلماسی

۱-که حقوقِ بین الملل بر سیاستِ بین الملل اولویت دارد؛

۲-که سیاستِ بین الملل بر اقتصادِ بین الملل اولویت دارد؛

۳-که سیاستِ خارجی یعنی روابط عمومی خارجی یک دولت؛

۴-که بدون اجماع داخلی میتوان در سیاست خارجی موفقیتِ پایدار کسب کرد؛

۵-که سیاست خارجی عمدتاً یعنی فضا سازی مجازی؛

۶-که کشورهای اروپایی با توجه به عدالت خواهی و حق طلبی، باید موضع بگیرند؛

۷-که آمریکا و اسراییل دو روی یک سکه نیستند؛

۸-که آمریکا یعنی رئیس جمهور آمریکا؛

۹-که جان بولتون باعث شد ترامپ از برجام خارج شود؛

۱۰-که صرفاً مثلثِ ترامپ، پمپئو و مشاور امنیت ملی، سیاست خارجی آمریکا را شکل میدهند؛

۱۱-که اِیپَک (AIPAC) صرفاً یک گروه لابی است؛

۱۲-که مجموعۀ دستگاه نظامی- امنیتی آمریکا، حامی سیاست خارجی ترامپ نیست؛

۱۳-که قوۀ مقننه آمریکا، حامی سیاست خارجی ترامپ نیست؛

۱۴-که مهم ترین منطقه در سیاست خارجی آمریکا، خاورمیانه است؛

۱۵-که دولت ترامپ برای دستیابی به یک قرارداد جدیدِ برجام، مستأصل است؛

۱۶-که عموم رسانه های آمریکا، مخالف سیاستهای خاورمیانه ای دولت آمریکا هستند؛

۱۷-که سیاست خاورمیانه ای آمریکا در کاخِ سفید شکل میگیرد؛

۱۸-که منافع اسراییل یعنی مواضع بنیامین نتانیاهو؛

۱۹-که تفاهم و همکاری کشورهای عربی با اسراییل پایدار نیست؛

۲۰-که اعراب خلیج فارس از خود منافع و مصالحی ندارند؛

۲۱-که ماهیتِ اصلی روابطِ آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس، صرفاً امنیتی است؛

۲۲-که دورۀ غرب در جهت دادنِ به سیاست بین الملل پایان یافته است؛

۲۳-که ۹۰۰ صفحه تحریم را نباید خیلی جدی گرفت؛

۲۴-که جو بایدن ادامۀ باراک اوباما است؛

۲۵-که دولتِ احتمالی جو بایدن با مسایل خاورمیانه خیلی کاری نخواهد داشت؛

۲۶-که نفوذ امنیتی در کشورهای دیگر بر نفوذ اقتصادی اولویت دارد؛

۲۷-که در مذاکرات، اهرم امنیتی کارسازتر از اهرم اقتصادی است؛

۲۸-که یک کشور جهان سومی میتواند بین منافع اروپا و آمریکا شکاف بیاندازد؛

۲۹-که بدون مزیتِ نسبی اقتصادی، میتوان در سیاست خارجی امتیازاتِ گسترده گرفت؛

۳۰-که خیلی ها تفاوتِ بین سیاست خارجی و پروپاگاندا را متوجه نمی شوند.

نشریات روز

پربیننده ترین اخبار

وضعیت آب و هوا