شبکه خبری تدبیر و امید

سی درسِ زندگی از بزرگانِ فرهنگِ خاورِدور

پنج شنبه 12 تیر
سی درسِ زندگی از بزرگانِ فرهنگِ خاورِدور

1-عمومِ ناراحتی انسانها ناشی از آنست که واقعیت را قبول نمی­کنند؛

2-افراد موفق دو ویژگی دارند: سکوت و لبخند؛

3-به هیچ هدف بزرگی بدون صبر نمی­توان دست یافت؛

4-سه چیز مخفی نمی­ماند: خورشید، ماه و حقیقت؛

5-خیلی سروصدا نکنید: باران باعث می­شود گلها برویند نه رعد و برق؛

6-گفتنِ به تو اعتماد دارم به مراتب مهم­تر است از گفتنِ به تو عشق می­ورزم ؛

7-وقتی خودخواهی بمیرد، روح بیدار می­شود؛

8-هیچ­گاه از انجام دادن کارهای کوچک برای دیگران از پا ننشین؛

9-وقتی داستانِ زندگی خود را می­نویسی، نگذار قلم دستِ دیگران باشد؛

10-می­خواهی زندگی خود را تغییر دهی، افکار خود را تغییر ده؛

11-درد در زندگی اجتناب­ناپذیر است، اما درد کشیدن انتخاب خودِ فرد است؛

12-اگر فردی تو را خوشحال کرد، او را خوشحال ­تر کن؛

13-بهترین معلم تو آخرین اشتباه توست؛

14-کلمات ممکن است دروغ بگویند، ولی اَعمال همیشه راستگو هستند؛

15-انسانهای راضی درون خود را می­سازند، انسانهای ناراضی بیرون از خود را سرزنش می­کنند؛

16-اگر به فردی اعتماد کردید، دو نتیجه خواهد داشت: دوستِ همیشگی یا درسِ همیشگی؛

17-از شخصی که صداقت ندارد انتظار وفاداری نداشته باش؛

18-ثروت، هوش و مقام تو مهم نیست. مهم نحوۀ رفتار تو با مردم است؛

19-ستاره­ها در تاریکی می­درخشند؛

20-وقتی ترس از میان می­رود، زندگی آغاز می­شود؛

21-اگر مردم به توسنگ پرت کردند، تو پرت نکن. سنگ­ها را جمع کن امپراطوری بساز؛

22-شما صاحب روح نیستید، بلکه خود روح هستید. شما فقط صاحب جسم هستید؛

23-یک شمع با روشن کردن شمعی دیگر، چیزی از دست نمی­دهد؛

24-صبر کردن تلخ است، ولی میوۀ آن شیرین خواهد بود؛

25-مهم­ترین مهارت زندگی، آرام ماندن در سختی­هاست؛

26-مسایلی که بیشترین لطمه را به تو می­زنند، بیشترین درس­ها را نیز می­آموزند؛

27-شما اولین قربانی عصبانیت خود، خواهی بود؛

28-اگر مرا دوست داشته باشی، در قلب تو هستم. اگر از من متنفر باشی، در ذهن تو هستم. در هر صورت من برنده­ام؛

29-از افرادی که سّرِ دیگران را به تو می­گویند فاصله بگیر؛

30-انسانهای بزرگ با فضایل زندگی می­کنند. انسانهای کوچک صرفاً با پول و راحتی.

نشریات روز

پربیننده ترین اخبار

وضعیت آب و هوا