شبکه خبری تدبیر و امید

مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب

جمعه 08 شهریور
چهارمین جشنواره مسابقات کشوری زیبایی اسب

چهارمین جشنواره مسابقات کشوری زیبایی اسب عصر پنچ شنبه هفت شهریور در شهرغرق آباد شهرستان ساوه استان مرکزی برگزار شد. این مسابقات با شرکت ۱۲۰ اسب و سوارکار از استان های مرکزی، کرج،اهواز،قم، همدان، اصفهان، یزد برگزار شد.

 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد
 • مسابقات کشوری شو سواره زیبایی اسب در شهرغرق آباد

نشریات روز

پربیننده ترین اخبار

وضعیت آب و هوا